1

Historie

IKK Kairos is opgericht in 1991. Een groepje vrouwen had het idee opgevat om een christelijk gemengd koor voor de doelgroep tussen de 30 en 45 jaar op te richten dat moderne, voor een ieder toegankelijke religieuze muziek zingt.
Kairos, de Griekse betekenis voor ‘het beslissende moment’, ging in september 1991 van start met als dirigente Els in ’t Veld-Littig.

In het begin is er diverse keren gewisseld van repetitie locatie, maar we repeteren nu alweer vele jaren in de hal van basisschool P.c.b.s. “De Bouwsteen”.

In 2021 vierde IKK Kairos het 30-jarig jubileum (1991-2021) gezamenlijk met 10 leden die vanaf het eerste uur lid waren.

IKK Kairos heeft de afgelopen 30 jaar zijn sporen als koor verdiend. Er zijn vele concerten gegeven en er is regelmatig medewerking verleend aan kerkelijke activiteiten.
De Volkskerstzang, een samenwerkingsproject met Fanfarekorps Na Lang Streven en de Algemene Seniorenbond ’s-Gravendeel, is alweer vele jaren een begrip in ’s-Gravendeel.

IKK Kairos heeft zich goed ontwikkeld zonder afbreuk te doen aan de doelstelling.
De doelgroep is meegegroeid met de leeftijd van het koor. Hetgeen betekent dat de aanvankelijke leeftijdsgrens van 50 jaar al jaren is afgeschaft! Natuurlijk zijn we blij met nieuwe  leden. Iedereen van 18 jaar en ouder is van harte welkom!

Dirigenten IKK Kairos:
Els in ’t Veld           september 1991 tot en met december 1997
Johan den Hoedt   1 januari 1998 tot en met februari 2011
Arie de Korte         1 maart 2011 ——–heden